Nejdůležitější informace

O terapii i naší online aplikaci

Co je psychoterapie?

Psychoterapie se zjednodušeně řečeno zabývá terapií psyché, čili léčbou duše. Psychoterapeut je profesionál, který léčí duši slovem. Psychoterapie má svoje pravidla a postupy, ve kterých má psychoterapeut absolvovaný výcvik. Existují desítky různých terapeutických směrů, kde cíl je stejný – zlepšit kvalitu života člověka a dovést ho ke spokojenějšímu životu.

Proč psychoterapie online?

Online terapie označuje psychoterapii nebo poradenské služby prováděné přes internet. Online psychoterapie je nejrychlejší a nejjednodušší způsob poskytnutí terapie, která pomáhá k lepšímu a spokojenějšímu životu. Je dostupná všude, kde je připojení k internetu a připojit se můžete přes chytrý telefon, notebook, počítač nebo tablet. Podle různých studií má psychoterapie online obdobný účinem jako klasická terapie offline zejména u krátkodobých a středně dlouhých terapií.

Jak si vybrat terapeuta?

V přehledu terapeutů naleznete odborníky, se kterými spolupracujeme. Pohodlně si tak můžete vybrat toho, který vám bude vyhovovat nejen svoji odborností a zkušenostmi, ale i cenou a časovou dostupností. U každého terapeuta totiž vidíte jeho hodinovou sazbu a kompletní kalendář s dostupností, už před objednáním terapie. Pokud byste si i tak nevěděli rady, rádi vám pomůžeme s výběrem. Stačí jen vyplnit náš kontaktní formulář.

Jaké vzdělání mají terapeuti?

Všichni naši terapeuti mají nejvyšší možnou certifikaci pro použití ve zdravotnictví, mají absolvovaný 5 letý psychoterapeutický a sebezkušenostní výcvik, akreditace, supervize a zkoušky.

Co je etický kodex terapeuta?

Můžu změnit terapeuta?

Ano, po jednom nebo více sezeních zjistíte, že jste si s terapeutem lidsky nesedli, tak si můžete vybrat jiného terapeuta. Ze zkušenosti víme, že se to nestává často.

Může probíhat terapie i bez videohovoru?

Ano, pokud je klient necítí komfortně při videohovoru, tak se dá kamera pozastavit a terapie může probíhat bez videa. Rovněž se dá s terapeutem domluvit na klasickém telefonním hovoru.

Jaká je délka jednoho sezení?

Individuální a párová terapie má délku 50 minut.

Jak probíhá první sezení?

V domluvený datum a čas se jednoduše přihlásíte do aplikace, kde uvidíme ikonu kamery, přes kterou následně probíhá zabezpečený videohovor s Vaším terapeutem. V rámci prvního sezení se seznámíte s terapeutem a definujete si cíl, kam by měla terapie dál směrovat. Ideální je situace, že se naformuluje psychoterapeutická zakázka. Psychoterapeutická zakázka je téma, které má být v následujících sezeních řešeno.

Jak často bude terapie probíhat?

Potřeby každého našeho klienta jsou individuální, ze začátku může terapie probíhat např. 1x do týdne, později může být frekvence změněna 1x za dva týdny, případně 1x do měsíce.

Jak změnit nebo zrušit termín?

Naše aplikace Tulsia online je nastavena tak, že objednání, změna nebo zrušení termínu je možné min 48 hod předem.

Jak funguje naše aplikace?

Online psychoterapie probíhá přes naši aplikaci Tulsia online, kde se připojíte na základě přihlašovacích údajů, které Vám pošleme do emailu. Následně si vše ovládáte v aplikaci vy samy. Přes kalendář vybraného terapeuta si zvolíte termín, který Vám vyhovuje. Terapeuti mají různou časovou dostupnost – čili je možno mít terapie např. brzo ráno, přes den nebo i v pozdějších odpoledních hodinách. Terapie probíhají vždy od pondělí do pátku.

Jak je aplikace zabezpečena?

Vaše data jsou u nás v naprostém bezpečí, protože k videohovoru nepoužíváme aplikace třetích stran, ale naši vlastní aplikaci Tulsia online. Veškerá komunikace mezi Vaším počítačem a našimi servery je zabezpečena koncovým šifrováním - to znamená, že je znemožněno, aby kdokoliv cizí "na trase" komunikaci jakkoliv odposlouchával. Pro videohovory používáme taktéž vlastní servery, které jsou umístěny výhradně na území České republiky a nikoliv aplikace třetích stran, nebo nadnárodních společností.

Souhlasím se vším