Vztek

Neboli zloba, hněv a zlost jsou emoce, které se liší v míře intenzity, s jakou je prožíváme. Je to vlastně reakce organismu na nějaký vnitřní nebo vnější podnět, který nám brání dosažení nějakého cíle. Jeho projevy bývají často přehnané, narušují mezilidské vztahy a často je můžou i nenávratně poškodit. Tato emoce je lépe přijímána společností u mužů než u žen. Velké nebezpečí vzteku je v tom, že si ho často vybíjíme na objektech, ke kterým se ve skutečnosti neváže. Příkladem může být stres v práci, kdy si člověk následně vybije zadržené emoce doma na partnerce nebo partnerovi.

Souhlasím se vším