Úzkost

Je spletitá směs emocí zahrnující stres, obavy a zlé předtuchy. Je provázena i fyzickými příznaky – např. bušením srdce, pocitem nevolnosti a staženého žaludku, bolestí na hrudi, chvěním rukou apod. Úzkosti jsou zdrojem řady psychosomatických symptomů, a při delším trvání i psychosomatických nemocí.

Souhlasím se vším