Transgender tematika

Pojmem transgender se označují lidé, jejichž vzhled a chování není v souladu s biologickým pohlavím, které jim bylo určeno při narození.

Souhlasím se vším