Syndrom vyhoření (burn-out)

Je chronický stres, který se váže na zaměstnání a projevuje se poklesem pracovního výkonu, pocitem nenaplněnosti, ztrátou motivace, pocity beznaděje a bezmocnosti, fyzickým nebo emočním vyčerpáním, celkovou únavou, depresemi, poruchami spánku anebo paměti. Často se vyskytuje v pomáhajících profesích

Souhlasím se vším