Strach

Je emoce, která nás má chránit a vzniká jako reakce na hrozící nebezpečí. Strach je obava z něčeho konkrétního, obvykle podmíněna již prožitým negativním zážitkem nebo zkušeností. Jde o normální reakci organismu na skutečné nebezpečí nebo ohrožení, která má člověka připravit na útěk nebo obranu. Strach doprovází fyzické projevy jako bušení srdce, změna krevního tlaku, zblednutí, chvění a třes, husí kůže apod.

Souhlasím se vším