Složité životní situace – rozvod, rozchod, ztráta zaměstnání

Mimořádná krizová situace může zasáhnout nečekaně do života každého člověka a je typická silnými negativními emocemi. V závislosti od situace pak vznikají složitá životní období, mezi které můžeme zařadit např. rozvod, rozchod, ztráta zaměstnání, nemoc nebo úraz, odchod do důchodu apod. Každý z nás se vyrovnává s novou situaci po svém – někdo začne více sportovat, někdo se zavře doma, někdo začne více pít alkohol – tyto způsoby zvládání složitých situací se nazývají jako adaptační, a ne všechny jsou samozřejmě prospěšné. Pokud se Vám tedy Vaše situace jeví jako nezvladatelná vlastními sílami, doporučujeme obrátit se na naše terapeuty, kteří Vám pomohou nalézt způsoby a techniky zvládání složitých životních situací.

Souhlasím se vším