Sebevědomí

Nebo sebedůvěra je důvěra člověka v sobě samotného, ve své síly a schopnosti. Sebevědomí úzce souvisí i se sebe hodnotou. V podstatě s tím, jak člověk dokáže vnímat sám sebe. Člověk se zdravým sebevědomím zná svoje kladné i záporné vlastnosti a váží si sám sebe, své práce, svého života. Naproti tomu člověk s nízkým sebevědomím má potřebu se porovnávat s jinými jedinci, považuje se za méněcenného, slabého a celkově o sobě pochybuje a nevěří svým schopnostem, často vyžaduje potvrzení svojí sebehodnoty od okolí.

Souhlasím se vším