Poruchy příjmu potravy

Jsou psychická onemocnění, kam patří mentální anorexie a mentální bulimie, ortorexie často se stává že tyto nemoci spolu úzce souvisí – jedna vede k druhé, nebo se obě propojují a střídají. Člověk trpící mentální anorexií má zkreslené představy o svém těle, odmítá jídlo, aby dosáhl vytoužené váhy. Tato nemoc může vést k celkovému rozpadu metabolismu a ke smrti. Naproti tomu mentální bulimie je záchvatovité nadměrné přejídání, kdy nemocní popisují nekontrolovatelnou touhu po jídle a nemožnost přestat jíst a následně vyvolají zvracení, aby neztloustli. Po nebo během jídla odbíhají na toaletu zvracet. Někdy užívají laxativa nebo diuretika.

Souhlasím se vším