Nezpracovaná témata

Na cestě vlastního sebepoznáni můžeme narazit na nezpracované témata z minulosti, které souvisí např. s rozchodem nebo rozvodem rodičů, s chováním našich rodičů v průběhu dětství, nenaplněnými ambicemi rodičů, které si kompenzovali na nás apod. Úlohou terapeuta je vytvořit bezpečný prostor pro vyjádření zranitelnosti, protože prostřednictvím tohoto procesu můžeme druhému odpustit a opustit staré křivdy a jít v životě dál.

Souhlasím se vším