Fobie

Je psychická porucha, při které postižená osoba trpí bezdůvodným strachem z lidí, věcí nebo situací. Existuje velké množství fobií – např. arachnofobie (strach z pavouků), aerofobie (strach z létaní), bacilofobie (strach z bacilů, virů a nákazy), odontofobie (strach ze zubařů) apod. Člověk s fobií je schopen si uvědomit, že situace ve skutečnosti nebezpečná není, ale není schopen ovlivnit svoje prožívání velkého nebezpečí a silného stresu. Mezi fyzické projevy fobie patří např. silné bušení srdce, pocit na omdlení, třes, pocity na zvracení, stažený žaludek nebo poruchy dýchání.

Souhlasím se vším