Deprese

Je psychická porucha, kde je hlavním projevem depresivní (smutná) nálada, trvá alespoň 2 týdny a žádným obvyklým způsobem není možno tuto náladu změnit. Člověk s depresí se nedokáže těšit ze života, je skleslý, bez energie, snadno se unaví, dochází ke ztrátě sebedůvěry, objevují se sebevýčitky či přehnané pocity viny. Mnohdy je deprese provázena i poruchami spánku (nespavost či nadměrná spavost), zvýšenou nebo sníženou chutí k jídlu, poklesem váhy či snížením sexuálního libida. Mohou ji doprovázet i úzkostné příznaky, které se mohou projevovat zvýšenou nervozitou, přehnanými obavami či fyzickými příznaky (např. tíseň na hrudi, bušení srdce, pocení). 

Souhlasím se vším